NCA CONSULTING OFFLINE WORKSHOP

CÁC YẾU TỐ THIÊN – ĐỊA – NHÂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THẾ GIỚI VUCA?

Thế giới VUCA là một khái niệm được sử dụng để mô tả tình hình toàn cầu hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Trong một thế giới bất định và không thế đoán trước, việc phát triển kỹ năng thích ứng, linh hoạt và sẵn sàng thay đổi là cần thiết để tồn tại và thành công.
Các chuyên gia khách mời sẽ chia sẻ những kiến thức được truyền lại từ xa xưa có thể áp dụng vào thực tế kinh doanh hiện đại như thế nào? Bên cạnh đó chương trình cũng chia sẻ những vấn đề tài chính có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty.
Đối tượng tham gia là các anh chị chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, những người đang muốn có sự thay đổi, phát triển bền vững trong sự nghiệp của mình.
Bạn có sẵn sàng tham gia?
Đăng ký tham gia ngay!

Nội dung workshop

Đăng ký

chuyên gia, diễn giả

 

Nguyễn Chí Thành
Chuyên gia phong thuỷ

Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên gia tài chính

Lê Quang Tuấn
Luật sư, chuyên gia quản trị

WORKSHOP này mang lại điều gì?

 

– Hiểu được sự ảnh hưởng của các yếu tố Thiên – Địa – Nhân dưới góc nhìn hiện đại. Hiểu giá trị của những kiến thức được truyền lại từ xa xưa và cách thức ứng dụng vào cuộc sống kinh doanh hiện tại.

– Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính sách, pháp luật của nhà nước có tác động như thế nào đối với môi trường kinh doanh và công ty. Cách nhìn nhận vấn đề và vận dụng đối với công ty của mình.

– Kiến thức cơ bản về cách dùng người, tìm đối tác, người đồng hành với mình phù hợp các yếu tố tự nhiên, xã hội, tâm lý và tâm linh.

– Hiểu rõ những vấn đề chủ công ty đang phải thực hiện hàng ngày trong quá trình điều hành kinh doanh. Những văn bản, giấy tờ hay thủ tục hành chính, thuế, pháp lý mà chủ công ty đang thực hiện hoặc uỷ quyền cho người khác làm thay. Bản chất của các thủ tục đó là gì.

– Bước đầu hiểu cách tạo ra sự cân bằng giữa các yếu tố có lợi và bất lợi cả về tâm linh, phong thuỷ và các yếu tố môi trường, xã hội, từ đó cách thức phản ứng phù hợp với thế giới VUCA.

Đăng ký tham gia

 
 
     Phí sign in: 300.000 VND
    Quý vị đăng ký tham gia chương trình vui lòng chuyển khoản phí sign in theo thông tin sau:
    STK: 0451000269758
    CTK: Nguyễn Thị Thu Hương 
    Ngân hàng Vietcombank